שלבי עבודת המתכנן

metachnen

תכנון פיננסי מקיף הינו תהליך מתמשך המתעדכן ומותאם באופן שוטף בהתאם לשינויים במשק הבית, ברגולציה הרלוונטית, במוצרים הנכנסים לשוק ובחידושים טכנולוגיים. תהליך מתמשך זה מורכב מסדרה של פעולות מחזוריות

שלב מהותי בתהליך התכנון הפיננסי הינו הגדרת המטרות לתכנית כולה או לתהליך ספציפי, ולמעשה הן מאפשרות ללקוח וכן למתכנן לבצע תיאום ציפיות מלא והגדרה מלאה של אופי הפעילות, היקפה ומפרט שירותים מדויק המותאם לצרכי הלקוח וליכולתו הכלכלית.
כדי לאפשר למתכנן להתאים עבור הלקוח את התכנית האופטימאלית עבורו, עליו להכיר לעומק את התא המשפחתי והחברים בו, מטרותיו הכלכליות וכן את שאיפותיו וחלומותיו. בנוסף, על המתכנן לאסוף את כל המידע הפיננסי והכלכלי מכל המקורות האפשריים על מנת לקבל תמונה מלאה ככל האפשר על המציאות הכלכלית בה מצוי משק הבית.
הנתונים שנאספו מנותבים לתוך מערכות מידע חדשניות וייחודיות לחברה ועוברים לבחינתו של המתכנן הפיננסי האישי. תהליך הניתוח יבחן את הפערים הקיימים שבין הצרכים, הרצונות והשאיפות של משק הבית לבין העתיד הכלכלי כפי שמשתקף מנתוני האמת. כמו כן, תיבדק התאמת המוצרים הקיימים לצרכים שתוארו, פערים ברמות הסיכון בכל הרבדים, עלויות ניהול הנכסים ואלטרנטיבות המיסוי הקיימות
תכנית זו טומנת בחובה את כל הידע, המסקנות וההמלצות הרלוונטיות למשק הבית ומהווה בסיס להמשך פעילות התכנון הפיננסי. נתוני המחקר יוצגו תמיד בצורה הברורה ביותר, מתוך הבנה שתפקידו של המידע הרב והמורכב שבתכנית הוא לסייע למשק הבית בתהליך קבלת ההחלטות
תכנית פעולה אופרטיבית העולה מניתוח הפערים שנוצרו מההמלצות והמסקנות. מרכיביה השונים של תכנית זו נחוצים להשגת מבנה אופטימאלי של תיק הלקוח והפיכתו לכזה היכול להגשים את כל המטרות שהוגדרו בתחילת התהליך.
תפקידו של המתכנן הפיננסי הוא לוודא שבכל נקודת זמן, מרגע יישום התכנית, נמצא משק הבית במסלול הנכון בדרך להגשים את יעדיו ומטרותיו. מפאת המורכבות הרבה בחיי המשפחה היומיומיים, קשה עד בלתי אפשרי לעקוב במקביל אחר ביצועה של התכנית הפיננסית, למדוד, לאתר ולתקן סטייה כזו או אחרת מהמתווה. בדיוק בשביל זה אנו משתמשים במערכות התוכנה מהמתקדמות שיש היום בישראל שתפקידן להתריע כי מתווה התוכנית אינו חורג מהמתוכנן.