מטרות התכנון הפיננסי

matarot
כל אדם מעוניין לדעת שיהיו בידיו המשאבים להשיג את המטרות שהוא הציב לעצמו במהלך החיים. אך לעיתים ואף רוב הפעמים איננו יודעים כיצד לתעדף את אותם מטרות ובוודאי שלא לתמחר אותם. הכנסת מתכנן פיננסי מומחה לתוך מעגל החיים משנה מציאות זו ומאפשרת הגדלה משמעותית של הסיכויים להגעה לכל אחת ממטרות אלו.
התארכות תוחלת החיים בעולם כולו ובישראל בפרט מביאה עימה אתגרים רבים העומדים בפני בני הזוג, מעבר מעבודה לפרישה, צמצום משמעותי עד איפוס פערי ההכנסות ורמת החיים שהורגלו אליהם בני הבית בתקופת העבודה גם בתקופת הפרישה וכמובן השארת רזרבות הוניות מספקות להכנסה רציפה והעברת עושר בין דורית.
ניהול סיכונים המחשב את כל המשתנים בהם פועל התא המשפחתי תוך
הפחתת מרכיבי אי- הוודאות לגבי העתיד. ניהול הסיכונים מכיל בתוכו מספר תחומי פעילות עיקריים – הגנות פיננסיות על צבירת הנכסים, הגנות על הכנסות המשפחה וכן הגנות על קטסטרופות בריאותיות או פגיעה מהותית ברכוש המשפחה.
הבנה של תזרים המזומנים העתידי ותכנונו בצורה נכונה, באמצעות הקטנת העלויות מצד אחד והקצאת הנכסים הכוללת מצד השני. קביעת מטרות ברורות תוך ייעוד כספים ומוצרים ספציפים יספקו לתא המשפחתי זרם ודאי ורב יותר של כספים פנויים.