עבודה עם מתכנן פיננסי מקצועי ומנוסה תכניס אתכם למסלול נכון

תועלות ויתרונות

toalot

תועלות ללקוח – עבודה עם מתכנן פיננסי מקצועי ומנוסה תכניס אתכם למסלול נכון לקראת עצמאות כלכלית והשגת יעדי החיים. קיימים ערכים רבים נוספים בעבודה עם מתכנן פיננסי:

 • קבלת תמונה מלאה ומעודכנת של הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים של משק הבית בפורטל החברה.
 • ניהול מרכזי של כלל הנכסים וההתחייבויות של משק הבית וידיעה שכל מוצרי ההשקעה, הביטוח, החיסכון והמימון המשרתים את המשפחה מטופלים בצורה הטובה ביותר.
 • הפחתה משמעותית של עלויות הניהול עבור המוצרים השונים בהם מנוהלים נכסי המשפחה.
 • עדכון רציף של תיק הלקוח בהתאם לשינויים במוצרים, ברגולציה ובתנאי השוק.
 • העברת אחריות הניהול הפיננסי השוטף של משק הבית לגוף מקצועי הפועל ללא ניגודי אינטרסים לטובת לקוחותיו.
 • עבודה עם מנהל כספים משפחתי, אובייקטיבי לחלוטין, הנאמן רק למשק הבית.
 • חשיפה לפתרונות ושירותים קיימים בעולם הרחב וניתוק התלות בשוק ההון בכלל, והישראלי בפרט.
 • שיתוף פעולה עם נותני שירות קיימים כגון רואה חשבון, עו”ד, מנהל השקעות ומומחה לנדל”ן לצורך תיאום ופיקוח על הפעילות המורכבת של ניהולו הכלכלי של משק הבית.

יתרונות בעבודה עם מתכנן פיננסי מקצועי ומוסמך:

 • ליווי מקצועי ואובייקטיבי לאורך שנים, מטרת המתכנן הפיננסי כמנהל הסיכונים להיות לעולם איש אמונכם הפיננסי.
 • המתכנן פועל מתוך זהות אינטרסים מוחלטת עם הלקוח.
 • הנכסים הם אמצעי, לכן מטרת המתכנן הפיננסי היא התאמת הנכסים למטרות והיעדים של משק הבית על ידי בניית תכנית עבודה, הטמעתה על ידי פגישות תקופתיות ובקרה מתמדת.
 • בחינת עתיד המשפחה תוך ראיה כוללת ותכנון המקיף את כלל נכסי משק הבית.
 • פיזור תיק ההשקעות בין שוק ההון, נכסי נדל”ן שונים ונכסים אלטרנטיביים בעלי מתאם נמוך לשוק ההון ובכך לנסות ולהפחית סיכוי להפסד במקרה של קריסות בשוק ההון בדומה לשנת 2008 אך לא על חשבון האפשרות להניב תשואה.
 • הפחתת העמלות והתשלומים לצדדים שלישיים כגון, בנקים, בתי השקעות וכו’.
 • שילוב הנכסים בצורה אופטימאלית על מנת לייצר חבות מס מופחתת.