רוני חדיד
CFP מתכנן פיננסי מוסמך
Certified Financial Planner
FPSB Financial Planning Standards Board
UFPI איגוד המתכננים הפיננסים בישראל
54 כ”ח באייר
אלון שכות
02-993-3333